May 24, 2017

Ragnhild Kr. Olsen om mediemangfald og brukarbetaling

Ragnhild Kr. Olsen er stipendiat ved Handelshøgskulen BI og tek doktorgraden ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Ho er førstelektor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har tidlegare vore analysesjef i Edda Media og Amedia. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd sitt KULMEDIA-program. 

More episodes

Load more