January 5, 2017

Ragnhild Fjellro om podcast

Ragnhild Fjellro er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og skriv ei doktoravhandling om podcast.

More episodes

Load more