Ragnhild Fjellro om podcast

Ragnhild Fjellro er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og skriv ei doktoravhandling om podcast.

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App