January 20, 2017

Ove Solum om norsk kino

Ove Solum er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

More episodes

Load more