Lars Nyre om mediedesign og teknologi

Lars Nyre er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han forsker på medienes endrede rolle og funksjon gjennom teknologisk utvikling, og hvordan demokratisk deltagelse kan opprettholdes i digitaliseringen av samfunnet. 

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App