January 10, 2017

Gunn Enli om autentisitet i sosiale medier

Gunn Enli er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og var leiar for  forskingsprosjektet Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns (SAC).

More episodes

Load more