March 16, 2017

Gry Rustad om Skam

Gry Rustad er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (UiO) og gjesteforskar ved Northwestern University i Chicago. Hausten 2017 er ho emneansvareg for eit emne om digital-TV ved UiO, med NRK-hitten Skam som case. 

More episodes

Load more