January 26, 2018

Olav Løkke og Maria Tårland om studentutveksling

Olav Løkke studerer bachelor i medieveitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han var utvekslingsstudent i sitt femte semester. Maria Tårland er studiekonsulent med ansvar for studentutveksling ved IMK.

More episodes

Load more