March 24, 2017

Kim Johansen Østby om homoseksualitet og kjønn i dataspel

Kim Johansen Østby er forskar ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Han har nyleg tatt doktorgraden på avhandlinga From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age.

More episodes

Load more